Charakteristika společnosti

Zariadenie sociálnych služieb pre prijímateľov s duševnými poruchami a poruchami správania.