Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť realizuje dodávky, montáž a servis systémov EZS, CCTV, EPS, EAS a SKV .