Charakteristika spoločnosti

personálna agentúra a poradenská spoločnosť