Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Centrum Prosperity, s.r.o. bola založená v roku 2002. Pre majiteľov firiem vytvára bezpečné prostredie kde si majitelia môžu zvyšovať kvalifikáciu. Centrum Prosperity patrí do medzinárodnej siete spoločností WISE. Na prácu využíva poznatky administratívnej technológie riadenia firiem od L. Rona Hubbarda. Know-how, ktoré používa Centrum Prosperity, využívajú firmy zo zvučným menom, ako je napríklad Shell, Pandora, DHL, Remax, Toyota a iné. To, čo o výsledkoch práce spoločnosti hovoria absolventi školení si môžete prečítať na http://centrumprosperity.sk/reference/. Spolupráca v spoločnosti Centra Prosperity je vždy prínosná nielen pre klientov ale aj spolupracovníkov, pretože umožňuje osobnostný rast, po zaškolení samostatné rozhodovanie, možnosť doškoľovania v internej akadémii, zaslúžené ohodnotenie, prácu s modernou a špičkovou technológiou na riadenie firiem, a spoločenskú prestíž.
Spoločnosť Centrum Prosperity je členom Českej manažérskej asociácie.
Spolupráca v Centre Prosperity je vždy prínosná nielen pre klientov, ale aj pre obchodných spolupracovníkov, pretože umožňuje osobnostný rast, po zaškolení samostatné rozhodovanie, možnosť doškoľovania v internej akadémii, zaslúžené ohodnotenie, prácu s modernou a špičkovou technológiou na riadenie firiem, a spoločenskú prestíž.