Charakteristika spoločnosti

Posláním Společného výzkumného střediska jakožto vědeckého a znalostního útvaru Evropské komise je podporovat politiky EU v průběhu celého politického cyklu poskytováním nezávislých objektivních údajů. Společné výzkumné středisko se nachází v pěti členských státech (Belgie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Španělsko). Další informace jsou k dispozici na internetové adrese: https://ec.europa.eu/jrc.

Zobraziť celú charakteristiku
Jaderný výzkum je základním pilířem činností JRC od jeho vzniku a zatímco některá ze zařízení používaných na výzkum jsou odstavená a musí být vyřazena z provozu, je u zařízení, jež se stále používají, nutno pokračovat v nakládání s odpadem. Na vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s odpadem je v EU kladen stále větší důraz, o čemž svědčí zřízení specifického finančního programu v rámci víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Skryť celú charakteristiku

Ponuky práce: EU COMMISSION

1 - 1 z 1