Charakteristika spoločnosti

Stabilná rodinná spoločnosť zameraná na presnú strojárenskú výrobu s využitím najmodernejších CNC technológií.