Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa realizáciou a údržbou záhrad