Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť REPACK s.r.o. poskytuje už od roku 2013 služby v oblasti balenia strojov a zariadení. Naše prevádzky sú situované v Topoľčanoch a aktuálne sa naša spoločnosť nachádza v štádiu rozširovania výroby a pôsobnosti na slovenskom trhu. Naša spoločnosť sa zaoberá priemyselným balením, zámorským balením ako aj lodnou, leteckou a cestnou dopravou.