Charakteristika spoločnosti

HOTEL*** v centru Brna
PARTMÁNY**** v centru Brna