Vedoucí oddělení účetnictví-vrchní rada

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Praha 4, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
září 2019 nebo dle dohody

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na obsazení služebního místa Vrchní rada – vedoucí oddělení účetnictví v oboru služby 1. Finance.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- prognózování a modelování vývoje makroekonomických sektorů a fungování trhů pro potřeby formulování fiskální a rozpočtové politiky;
- komplexní zabezpečování vedení a zpracování účetnictví SSHR podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví;
- finanční kontrola hospodářských operací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle navazující legislativy;
- zajišťování vedení pokladny ústředí Správy a bezhotovostního platebního styku;
- zajišťování vypracování daňových přiznání k DPH a SD a vypořádání daní s příslušnými úřady;
- zajišťování provádění měsíčního vyhodnocování stavů a obratů na účtech u finančních ústavů a jejich porovnání na účetní stavy;
- řízení činností při sestavování účetní závěrky za Správu jako účetní jednotku;
- vytváření systému a metodiky při inventarizací majetku a závazků dle Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci, vyhodnocování provedených inventarizací za Správu jako celek;
- posuzování nových právních předpisů v připomínkovém řízení;
- zajišťování zpracování účetních výkazů a jejich zasílání v předepsaných termínech do CSÚIS, případné následné řešení vzniklých chyb.

Informace o mzde

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 14. platové třídy.

Zaměstnanecké výhody, benefity

stravenky, sickday, pružná pracovní doba

Informace o náboru

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 7. srpna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu ([email protected]) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).
Podrobné informace o služebním místě, podmínkách a způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete na webových stránkách
www.sshr.cz.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Adresa společnosti

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
15000 Praha 5 - Malá Strana
http://www.sshr.cz/
ID: 3719732   Dátum zverejnenia: 18.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 14. platové třídy.