Charakteristik der Gesellschaft

Advokátní kancelář KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI je dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář poskytující právní služby především na území Slovenské republiky a České republiky, s pobočkami v Bratislavě, Košicích a Praze. Advokátní kancelář si za léta svého působení vybudovala nadstandardní vztahy s více partnerskými advokátními kancelářemi v zahraničí a spolupracuje s advokátními kancelářemi sítě ARZINGER & PARTNERS, čímž je podpořena co nejkomplexnější právní pomoc pro klienty s mezinárodní působností.

Vollständige Charakteristik anzeigen
Advokátní kancelář KVASŇOVSKÝ & PARTNERS - ADVOKÁTI klade vysoké nároky na profesionalitu poskytovaných právních služeb, jejich kvalitu, jazykové znalosti a celkovou osobnostní vyspělost a schopnosti jednotlivých členů advokátní kanceláře KVASŇOVSKÝ & PARTNERS - ADVOKÁTI. Osobní přístup a angažovanost pro zájem klienta jsou základním znakem každého řešení poskytovaného z naší strany.

Advokátní kancelář KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI poskytuje svým klientům plnohodnotně komplexní právní služby a poradenství v různých oblastech práva, především se zabývá právem obchodních společností, smluvní a sporovou agendou včetně správního práva a správního soudnictví, ochranou vlastnictví a právem nemovitostí, vždy s důrazem aktuálních potřeb klientů v daném čase. Velká preference je zaměřena na oblast pracovního práva, a to is přeshraničními prvky a tvz. pracovní migrací, včetně zastupování zaměstnavatelů a agentur práce před kontrolními orgány (advokátní kancelář KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI je vítěznou kanceláří v oblasti Pracovního práva na základě výsledků Právnické firmy roku 2019 a byla velmi doporučenou kanceláří v oblasti Pracovního práva v letech 2018 a 2017). Významnou část právní agendy tvoří oblast Energetiky a Daňového práva as tím spojených administrativních a soudních řízení.

Vollständige Charakteristik ausblenden