Wie können wir Ihnen helfen?

Charakteristik der Gesellschaft

Moderná personálno-poradenská agentúra, ktorá ponúka sofistikované riešenia pre oblasť riadenia ľudských zdrojov.

Vollständige Charakteristik anzeigen
Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce.

Vollständige Charakteristik ausblenden