Description of the company

Boj proti podvodům a jiným nezákonným činnostem, jež ohrožují finanční zájmy Evropské unie, má zásadní význam pro důvěryhodnost evropského projektu.

Show full description
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) má trojí poslání: chrání finanční zájmy Evropské unie (EU) vyšetřováním podvodů, korupce a jiných nezákonných činností, odhaluje a vyšetřuje případy závažného neplnění služebních povinností členy a zaměstnanci orgánů a institucí EU, které by mohlo vést k disciplinárnímu nebo trestnímu řízení, a podporuje orgány EU, zvláště Evropskou komisi, při vytváření a provádění právních předpisů a politik pro boj proti podvodům.

Úřad OLAF je generálním ředitelstvím Evropské komise, ale má při provádění šetření statutární nezávislost. Na to, jak úřad plní svou vyšetřovací funkci, dohlíží dozorčí výbor sestávající z pěti nezávislých osob, které nejsou zaměstnanci Evropské komise.

Za vyšetřování odpovídají operační ředitelství úřadu OLAF podporovaná znalostním centrem a generálním Ředitelstvím pro všeobecné záležitosti, které řídí správu úřadu OLAF.

Hide full description

Jobs: EU COMMISSION

1 - 1 of 1