Description of the company

společnost poskytující servis kvality a inženíring v automobilovém průmyslu
(www.hollen.cz)