How can we help you?

Description of the company

Jsme první v Česku založená výzkumná organizace v oboru společenských věd, která provádí základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj.

Show full description
Zaměřujeme se na výzkum:
senzitivních témat,
sociálních témat,
zdravotních témat,
témat životního prostředí
a na realizaci smluvního výzkumu (realizace evaluace projektů/programů, zpracovávání sociálních analýz).

Své výsledky šíříme prostřednictvím výuky, publikací nebo transferu znalostí, kam zpětně investujeme veškerý zisk.

Snažíme se o překonávání bariér obvyklých pro praxi ve společenskovědním výzkumu a vytváření multioborových týmů obohacujících výzkum v konkrétních společenskovědních oblastech. Využíváme k tomu moderní výzkumné a evaluační metody.

„Kvalitní metodologie výzkumu a evaluační myšlení je klíčem k úspěšným projektům.“

Hide full description