Description of the company

Spoločnosť so sídlom v Bratislave pôsobí na trhu už vyše dve desaťročia. Špecializuje sa na hárkovú ofsetovú a digitálnu tlač, ktorej spektrum je široké. Počnúc tlačou kníh, katalógov, časopisov a letákov a končiac náročnou produkciu umeleckých kníh a špeciálnych netradičných objednávok , kde zohráva najdôležitejšiu úlohu najmä kvalita. Vďaka sklade strojového parku je spoločnosť schopná optimalizovať časovú náročnosť a finančné náklady na tlač každej zákazky a osobný prístup a spoľahlivosť jej zaručuje lojálnych klientov aj v zahraničí.