Charakteristika společnosti

Naše společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a. s. sídlí nedaleko města Písek v Jihočeském kraji. Zabýváme se těžební a pěstební činností, jak na území státních lesů, tak na území lesů soukromých. Tyto činnosti společnosti provádíme již ve druhé generaci majitelů. Les je dědictví našich předků, proto jej musíme chránit, pečovat o něj a starat se o jeho budoucnost.
Jsme středně velká společnost rodinného charakteru, která neustále expanduje. Našimi dlouholetými smluvními partnery jsou Lesy ČR, městské, církevní a v neposlední řadě soukromé lesy. Ročně zpracujeme cca 800 000 m3 dřevní hmoty, které prodáváme předním dřevozpracujícím závodům v Evropě.