Charakteristika společnosti

Společnost ASMAR, a.s. působí v oboru měření a regulace technologických procesů od svého vzniku v roce 1996. Díky našim kvalifikovaných zaměstnancům, s nimiž jako s odborníky spolupracujeme již od vzniku naší společnosti, jsme schopni poskytovat široké spektrum služeb pro průmyslové podniky a kompletaci investičních celků v oblasti automatizace průmyslových procesů, měření a regulace neelektrických veličin, výroby rozvaděčů a supervizí při realizaci montáží, resp. demontáží.