Charakteristika společnosti

Stefan Liebig backUP jobs agency je rastúca a rozvíjajúca sa náborová spoločnosť zameraná na sprostredkovanie práce z oblasti hotelierstva, gastronómie a turizmu prevažne na 4* - 5* riečne a zaoceánske výletné lode.

Zobrazit celou charakteristiku
Našim hlavným cieľom je poskytovať kvalitné služby a tak budovať dlhodobý partnerský vzťah s klientom založený na dôvere a spokojnosti. Spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a overenými zamestnávateľmi.

Sme tím ľudí, ktorí priamo na výletných lodiach pracovali a pri našej práci tak využívame vlastné dlhodobé skúsenosti a kontakty, ktoré sme prácou v zahraničí získali. Ponúkame Vám individuálny prístup, profesionálne služby, spoľahlivosť a predovšetkým ľudskosť.

Čo môžete od backup jobs agency očakávať?
• bezplatnú a rýchlu registráciu
• garanciu žiadnych poplatkov pred a ani po podpísaní pracovnej zmluvy
• vypracovanie kompletnej žiadosti o zamestnanie v cudzom jazyku
• poradenstvo vo výbere vhodnej pracovnej pozície a vhodného zamestnávateľa
• prípravu na osobný pohovor
• organizovanie pravidelných náborov a osobných pohovorov priamo so zamestnávateľom/zástupcami spoločnosti
• pracovné ponuky rôznych lodných spoločnosti/zamestnávateľov s anglickým alebo nemeckým jazykom
• asistenciu pri vyplňovaní cudzojazyčných formulárov k nástupu
• asistenciu pri vycestovaní
• Našu oporu po Vašom nástupe do zamestnania

BackUP jobs agency vznikla v roku 2012 na základe živnostenského oprávnenia a na základe povolenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR), ako agentúra sprostredkovania zamestnania za úhradu.

Naša agentúra podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti nepoberá akýkoľvek poplatok za sprostredkovanie a služby s ním súvisiace.

Spoločnosť je držiteľ povolenia na sprostredkovanie práce.

Skrýt celou charakteristiku