Charakteristika společnosti

Společnost zabývající se převážně logistikou skladování knih