Charakteristika společnosti

Spoločnosť predáva biopalivá a výrobky z dreva