Charakteristika společnosti

Zdravotné zariadenie s moderným materiálno-technickým vybavením s pobočkami v Bratislave a Liptovskom Mikuláši. Na Liptove v priestoroch Pinium family clinic poskytujeme zdravotnú starostlivosť v moderne vybavenej novej poliklinike pre deti a dospelých pacientov v rôznych typoch špecializovaných ambulancií a v ambulanciách všeobecného lekárstva pre dospelých. Pacientom umožňujeme vyšetrenie na objednanie vo všetkých ambulanciách prostredníctvom recepcie, a tak minimalizovať dobu, ktorú pacient strávi čakaním na vyšetrenie. Náš proklientský a profesionálny prístup oceňujú pacienti zo širokého okolia. Okrem ambulantnej starostlivosti sa venujeme jednodňovej chirurgii so zameraním na chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu v odbore otorinolaryngológia, plastická a estetická chirurgia, všeobecná chirurgia, ortopédia.