Charakteristika společnosti

Český institut interních auditorů, z.s. profesní organizace, sdružující interní auditory za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice.