Charakteristika společnosti

příspěvková organizace zabývající se poskytováním sociální a ošetřovatelské pomoci