Charakteristika společnosti

IT spoločnosť zameraná na vývoj produktu Graphlytic určeného na vizualizáciu a analýzu dát pomocou teórie grafov. Pracujeme prevažne na zahraničných projektoch v oblastiach budovania knowledge grafov, anti-fraud riešení, dolovania procesov a analýzy komunikácie.