Patríme do medzinárodnej skupiny Dentsu Aegis Network, ktorá v 127 krajinách sveta predstavuje nositeľa inovatívneho a efektívneho riešenia na mediálnom, digitálnom aj kreatívnom poli. Klientom poskytujeme plnú podporu pri propagácii ich produktov, budovaní značky a vzťahu so zákazníkmi. Vďaka efektívnej alokácii zverených prostriedkov a precíznemu plánovaniu, koordinácii a optimalizácii prinášame tie najlepšie výsledky, ktoré sa Vám bohato vrátia. Portfólio našich služieb zahŕňa kompletnú marketingovú podporu vrátane strategického plánovania naprieč všetkými mediatypmi a kanálmi, contentovú stratégiu a jej realizáciu, tvorbu kreatívy, SEO, analytiku a pod.


Nabídky společnosti e-mailem