Charakteristika společnosti

ERES property s.r.o. je správcovská spoločnosť, ktorá poskytuje mandátne služby spoločenstvám vlastníkom bytov, ako aj služby spojené s výkonom správy pre bytové domy a nebytové priestory. Spoločnosť ERES property - Servis, s.r.o. úspešne pokračuje v činnosti a v súčasnosti rozširujeme naše služby o upratovaciu činnosť pre bytové domy.