Charakteristika společnosti

Společnost EUworker s.r.o působí od roku 2015 v České Republice, v Bulharsku a na Slovensku v oblasti agenturního zaměstnávání a v personálních službách . Hlavními hodnotami společnosti jsou partnerství, profesionalita, kvalita a flexibilita. Standardem je dodržování legislativy, férové nabídky, osobní přístup, rovné a nediskriminační zacházení.