Charakteristika společnosti

Od roku 2003 sa firma IMC zaoberá zahraničným obchodom a personálnym poradenstvom. Opierame sa o najdôležitejší faktor, "multikultúrny pohyb osôb."