Charakteristika společnosti

INGOS s.r.o. je česká inženýrská, výrobní a obchodní společnost, která byla založena v roce 1995. V současné době ji tvoří dvě samostatné divize s rozdílným předmětem činnosti, a to divize EnergoRea a divize Laboratorní přístroje, které se obě úspěšně prosazují nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. Divize EnergoRea se zaměřuje na silnoproudá zařízení a měřící a regulační systémy, zejména na hydroenergetiku, tepelnou techniku, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, řízení úpravy vody a čistíren odpadních vod. INGOS s.r.o. má také vlastní dílnu pro montáž rozvaděčů. Více informací najdete na www.ingos.cz.