Charakteristika společnosti

Špecializované súkromné zariadenie s prevádzkou ambulancie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, ktoré realizuje okrem ambulantnej starostlivosti aj diagnostické endoskopické vyšetrenia a USG u detí. Spoločnosť prevádzkuje aj internú diabetologickú metabolickú ambulanciu pre dospelých.