Charakteristika společnosti

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace
zastoupena Mgr. Janem Žemlou, ředitelem
se sídlem tř. 28. října 124, 702 00 Ostrava
Organizace založena 1.1.1954 plenárním zasedáním Krajského národního výboru v Ostravě jako Ostravský symfonický orchestr. 
Organizace je vedena v živnostenském rejstříku Statutárního města Ostrava – Živnostenský úřad pod čj. K01055