Charakteristika společnosti

Firma KALTEIS je spoľahlivá spoločnosť pôsobiaca už viac ako 30 rokov v dopravnej činnosti v rámci EÚ. Zameraná je na prepravu sypkých a voľne ložených tovarov.