Charakteristika společnosti

Spoločnosť L.TECH Slovakia s.r.o. sa zaoberá výrobou a montážou potrubných systémov a protipožiarnych systémov v zahraničí.