Prečo Medirex Group?

MEDIREX GROUP je skupina spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Naším základným poslaním je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť.

Sme najväčšou a najmodernejšou sieťou diagnostických laboratórií na Slovensku. Na domácom trhu, na ktorom pôsobíme už od roku 2001, sme si vybudovali pozíciu renomovaného a rešpektovaného lídra. Zamestnávame viac ako 1 600 zamestnancov.

Naša spoločnosť pôsobí v oblastiach laboratórnej diagnostiky - klinická biochémia, hematológia, imunológia a alergológia, lekárska genetika, toxikológia, cytológia, biopsia a mikrobiológia. Okrem toho prevádzkujeme modernú nemocnicu a geriatrické centrum. Jednou z kľúčových aktivít je tiež podpora vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti medicíny a prírodných vied.

Pracovať pre spoločnosť MEDIREX GROUP znamená zaradiť sa do celoslovenskej rodiny špičkových pracovísk, tvorených spoločnosťami Medirex, a. s., Medicyt, s. r. o., Nemocničná, a. s. (Nemocnica Malacky), Senior - geriatrické centrum, n. o., HPL, s. r. o. a Medirex Servis, s. r. o.