Charakteristika společnosti

ISC-CX (člen MSPA) je globální společnost zabývající se kontrolováním kvality obsluhy skrze Mystery Shopping.