Charakteristika společnosti

Strojárstvo a montáž podľa výkresovej dokumentácie. Zamestnanci pre nášho obchodného partnera v Taliansku