Charakteristika společnosti

Jsme technologická společnost, jejímž hlavním cílem je propojení oblasti vývoje softwaru pro komunikaci s hardwarovými zařízeními použitými v průmyslu, především v oblasti testování a zkušebnictví.
Zabýváme se vývojem analytických nástrojů pro rychlé zpracování a zobrazení dat z různých druhů senzorů, termočlánků či analýzy napětí a deformace prostřednictvím digitální korelace obrazu a jiných smart zařízení.
Poskytujeme konzultační a poradenské činnosti související s BOZP, vedením účetnictví a mzdové agendy.