Charakteristika společnosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na odborných ambulanciách, lôžkových oddeleniach, SVLZ.