Charakteristika společnosti

Spoločnosť sa zaoberá maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou v oblasti potravinárstva, výživových doplnkov a kozmetiky, taktiež v oblasti energetiky.
Ide o vyhľadávanie nových zákazníkov a následné uzatváranie zmlúv na odber jednotlivých komodít, vrámci Slovenska a Českej republiky.
spoločnosť sa zameriava tiež na organizovanie spoločenských akcií a školení a zabezpečovaním priestorov na tieto akcie.