Charakteristika společnosti

Výskum v oblasti prírodných a technických vied, syntéza organických látok s vysokou pridanou hodnotou, syntéza medziproduktov pre farmáciu, projekty na nové účinné farmaceutiká a diagnostiká. Kontraktný výskum pre popredné svetové firmy v oblasti life-science

Nabídky práce: SYNKOLA, s.r.o.

1 - 1 z 1