Charakteristika společnosti

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier, ako aj sieť športových obchodov a zážitkových aktivít pri týchto strediskách.
V roku 2011 TMR začlenilo do svojho portfólia Aquapark Tatralandia. Získanie Tatralandie je pre TMR významným krokom pri napĺňaní stratégie budovania celoročnej turistickej destinácie.
Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. má záujem zamestnávať talentovaných, motivovaných a lojálnych zamestnancov. Našim zamestnancom umožňujeme profesijný rast a dávame príležitosť využiť svoj potenciál. Všetkým našim zamestnancom poskytujeme bohatý program sociálnych benefitov, ku ktorým patria napríklad: celoročný skipass, Aquapass, zľavy v našich stravovacích zariadeniach, zamestnanecké pobyty v našich prevádzkach, zľavy vo wellness prevádzkach a športových obchodoch. Aj vďaka tejto nefinančnej forme odmeňovania budujeme kvalitný, flexibilný a lojálny tím pracovníkov, ktorí spoločne pracujú na napĺňaní cieľov spoločnosti TMR.