Charakteristika společnosti

Spoločnosť TMLG s.r.o. pôsobí v oblasti vnútroštátnej lodnej dopravy ako agentúra dočasného zamestnania.
V tejto oblasti sme číslo jedna na Európskom trhu.
Momentálne máme viac ako sto zamestnancov a pobočky v štyroch krajinách.
Sme mladá, stabilná a perspektívna spoločnosť.
https://www.tmlg.eu