Charakteristika společnosti

Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Naším cílem však není být jen vědeckou a pedagogickou institucí, ale v duchu humboldtovského pojetí klademe také důraz na pozitivní vztah k široké evropské veřejnosti, jejíž jsme integrální součástí.

Zobrazit celou charakteristiku
Přijímáme výzvu budoucnosti spočívající mimo jiné v interdisciplinární spolupráci, která nahrazuje tradiční uzavřenost oborů. Univerzita Karlova systematicky podporuje interakci mezi přírodovědnými a humanitními obory, sdílení unikátních technologií, mezioborovou výměnu poznatků a přístupů, jakož i mezigenerační dialog přesahující hranice jednotlivých oborů.

Akademická svoboda a svoboda výzkumu a výuky patří mezi základní hodnoty uctívané naší alma mater. Každý akademický pracovník, každý student, každý z nás v sobě neseme soubor hodnot akademické obce, který se předává po staletí a který chráníme a posilujeme pro staletí příští.

Děkuji, že pomáháte spoluvytvářet svobodnou, sebevědomou a otevřenou Univerzitu Karlovu.

Skrýt celou charakteristiku