Charakteristika společnosti

Naša spoločnosť sa 30 rokov venuje zabezpečovaniu špecializovaných činností v oblasti radiačnej ochrany na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.