Charakteristika společnosti

Vidiecka reštaurácia 15 km od Nürnbergu
Viac informácií o reštaurácií nájdete na stránke:
weisses-ross-oedenberg.de