Charakteristika společnosti

Poslaním WWF je: “Zastaviť ničenie prírodného prostredia a budovať budúcnosť, kde ľudia žijú v súlade s prírodou.” WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody) je občianske združenie zamerané na ochranu prírody, najmä lesov a pralesov, vodných tokov, veľkých šeliem a iných voľne žijúcich zvierat. WWF rieši praktické projekty ochrany prírody, pripomienkuje environmentálnu legislatívu a zameriava sa aj na zvyšovanie povedomia odbornej i širokej verejnosti.
WWF Slovensko pracuje v rámci regionálnej štruktúry WWF Stredná a Východná Európa (WWF CEE) so sídlom vo Viedni a je súčasťou celosvetovej siete WWF. V stredoeurópskom regióne je WWF aktívne už vyše dvadsať rokov a od roku 2014 má organizácia zriadené pôsobisko na Slovensku, v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Nabídky práce: WWF Slovensko, občianske združenie

1 - 1 z 1