Charakteristika spoločnosti

Sprostredkovanie zdravotníckeho personálu do nemecky hovoriach krajín.