Hasič, záchranář (Bezpečnost a ochrana)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Hašení požárů vodou, pěnou.
  • Vykonávání úkonů směřujících k zamezení vzniku požáru nebo jeho dalšího rozšíření.
  • Řízení hasičského motorového vozidla.
  • Vyprošťování osob při dopravních nehodách pomocí speciální techniky.
  • Odstraňování následků po dopravní nehodě.
  • Vnikání do uzamčených prostorů za použití hrubé síly (v krajních případech).
  • Kontrolování funkčnosti a úplnosti hasičského vybavení, zařízení.
  • Zúčastňování se požárních taktických cvičení, školení.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Hasič, záchranář
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.