Policista (Bezpečnost a ochrana)

Poslední aktualizace: 15. ledna 2020

Typické činnosti vykonávané na pozici

  • Odhalování a objasňování trestných činů, přečinů a přestupků.
  • Vyslýchání očitých svědků a podezřelých, dělání si poznámek.
  • Spisování zápisů, hlášení.
  • Udělování, vypisování a vybírání pokut za dopravní přestupky.
  • Používání donucovacích prostředků ke zpacifikování podezřelých/pachatelů a omezení jejich osobní svobody.
  • Poučování zadržených o jejich právech.
  • Řízení motorových vozidel a motocyklů.
  • Zúčastňování se besed, přednášek a programů zaměřených na prevenci kriminality.
Volné pracovní pozice
Plat na pozici Policista
Porovnejte své platové očekávání s lidmi pracujícími na této pozici.